Kuinka hankkia rakennuslupa?

Taloa rakentaessa rakentajan tulee aina hakea rakennuslupaa ennen itse töiden aloittamista. Rakennuslupajärjestelmä pitää huolen siitä, että Suomen kiinteistöt rakennetaan yhtenäisten standardien ja vaatimusten mukaisesti. Suomi on rakentamisen kannalta haastava ympäristö erityisesti rajusti vaihtelevan ilmastonsa takia, tämän takia on tärkeää että rakennukset pyritään rakentamaan mahdollisimman hyvin yhteisten pelisääntöjen ja standardien mukaisesti. Korkeat standardit minimoivat rakennuksen aikana ja sen jälkeen esiintyvät ongelmat ja suojelee sekä rakentajaa että asiakasta.

Rakennuslupahakemuksessa selvitetään, millainen rakennuspaikka on ja sopiiko rakennettava kohde vaadittuihin standardeihin, sekä sopiiko rakennelma ympäristöönsä – sopiiko esimerkiksi 40-kerroksista lasista pilvenpiirtäjää rakentaa historiallisen puutaloalueen keskelle?

Suunnittelu ja ennakkotarkastus

Suunnittelu on tärkeää niin rakentamisessa kuin kaikessa muussakin. Suunnitelmat kannattaa tarkastuttaa rakennusvalvonnassa jo ennen lupahakemuksen jättämistä – näin saat tietää ns. aloittelijan virheistä ja muista hakemusprosessin lennon katkaisevista tekijöistä jo hyvissä ajoin. Ennakkotarkastuksen myötä tiedetään, että idea ja suunnitelmat sopivat rakennuspaikan vaatimuksiin, ja että vaadittava paperityö on tehty oikein.

Rakennuslupahakemukset (kuten byrokratia yleensäkin) on melko verkkaista, niinpä ennakkotarkastuksesta on hyötyä myös rakentajalle. Nopea ennakkotsekkaus saattaa säästää rakentajan viikkojen tai jopa kuukausien odottelulta, jos hakemuksessa on ongelmia mitkä aiheuttaisivat uhkan, että laput meinaisivat tyssätä rakennuslupaa myöntävän viranomaisen työpöydälle.

Kustannussuunnittelu

Kustannussuunnitelmassa eritellään eri materiaalien, työvaiheiden ja muiden kuluerien yhteissummat. Se on yksi rakennustyön tärkeimmistä suunnitelmista. Hyvin tehty kustannussuunnittelu saattaa tuoda halutun lopputuloksen jopa kymmeniä tuhansia euroja halvemmalla kuin huonosti suunniteltu suunnitelma. Erityisen ongelmallista on, jos suunnitelma on tehty liian toiveikkaasti. Jos rakennustöihin ei varata tarpeeksi rahoitusta, jossain vaiheessa ajaudutaan pattitilanteeseen: rahat loppu – mitä tehdään? Budjetin loppuminen ajaa rakentajan usein ottamaan kallista kulutusluottoa, mikä ei ole optimaalinen ratkaisu varsinkaan äkillisen ongelman takia haettuna.

Kustannusarvion voi tehdä itse tai tilata ulkopuoliselta ammattilaiselta. Yksinkertaisen rakennustyön suunnitelman voi tehdä lähes kuka tahansa itse: tärkeää on kuitenkin perehtyä edes vähän alan kirjallisuuteen ja tietopankkeihin. Myös hyvistä, jo kirjoitetuista kustannussuunnitelmista on hyvä ottaa mallia.

Piirustukset ja suunnitelmat

Piirustukset ja suunnitelmat ovat melkeinpä tärkein osa rakentamista, ja ne on syytä tehdä huolella. Huonosti tehdyt piirustukset jättävät liikaa hutiloimisen varaa itse rakentamisprosessiin, minkä myötä virheitä tapahtuu lähes väistämättä, mikä taas on suuri ongelma itsestäänselvistä syistä.

Suunnitelmiin on hyvä eritellä vähintään karkea aikataulu. Sen avulla voidaan hallita varsinkin monipuolisia ja asetta hankalampia rakennusprojekteja. Aikataulun avulla voidaan hahmottaa, missä järjestyksessä erilaiset työvaiheet tapahtuvat ja mitä mitkäkin vaiheet vaativat toteutuakseen. Aikaa menee usein hukkaan nimenomaan pakollisen työvaiheen valmistumisen odottelussa.

Valvonta

Rakennusviranomaiset valvovat rakennustöitä tasaisin väliajoin. Tällä kontrollilla pidetään huolta siitä, että rakennustyön taso pysyy standardien vaatimalla tasolla, eivätkä mahdolliset virheet pääse eskaloitumaan aiheuttaen ylimääräisiä harmaita hiuksia.

Rakennustöihin kuuluu muutama standardivaihe: aloituskokous, peruskatselmus ja loppukatselmus. Tämän lisäksi työtä valvotaan tapaus- ja kuntakohtaisesti. Tarkastuksien määrä riippuu myös työn vaikeusasteesta ja tyypistä.

Rakentajan tulee myös pitää huolta, että tarkastusasiakirja, käyttöohje ja huolto-ohje tehdään vaatimusten mukaisesti, riittävän laajasti ja selkeästi. Loppukatselmaa varten rakennuttaja toimittaa tarkastajalle tiedot urakoitsijoista, työntekijöistä ja projektiin liittyvästä rahaliikenteestä (palkkiot, kulut yms.).